MIGHTY

Case

MIGHTY MONDAY & Undo: Succesfuld entré på et nyt marked via kombinationen af kortsigtet salgsaktivering og langsigtet brand building.

Servicelines
Branding
Google
Meta
TikTok
Snapchat
Reddit
Twitter

Undo er et 100% digitalt forsikringsselskab som samler alle deres ydelser nemt og tilgængeligt i en app. Undo tilbyder en bred vifte af forsikringer - herunder indbo-, ulykke- og bilforsikring.

Udfordring

“Lancering af digital bilforsikring på et allerede konkurrencedygtigt marked”

Undo oplevede hurtigt succes i lanceringen af deres nytænkende digitale løsning på deres core-ydelser i form af blandt andet ulykke-, indbo- og rejseforsikring. Undo oplevede dog ikke samme traction på det konkurrenceprægede marked for bilforsikring.

Undo havde brug for en partner, der kunne hjælpe med at definere den digitale kunderejse samt aktivere målgruppen ved hjælp af det rette marketingmix.  Undo havde allerede et rigtigt stærkt fundament i form af et dygtigt kommunikations- og content-team, men havde brug for hjælp til at få dette content skræddersyet til de respektive digitale kanaler.

Det var helt crucial, at vi fik MIGHTY MONDAY med ind til at finde ud af, hvordan vi angriber det her konkurrenceprægede marked, og hvordan vi kommunikerer vores produkt i det her landskab.

Oliver Lilholt
Head of Brand

Content

Play video
Play video
Play video
Play video

Løsningen/ tilgangen

MIGHTY MONDAY igangsætte en analyse af de respektive kanalers modenhed samt gennem et ‘Test and Learn’ framework at foreslå, hvilke andre kanaler der kunne være relevante at tilføje til marketingmixet.

I tæt samarbejde med Undo lagde MIGHTY MONDAY herefter en strategi, der indledningsvist fokuserede på at aktivere de kunder, der allerede var i markedet via kortsigtet salgsaktivering. Dette førte igangsættelse af kampagner med henblik på at skabe synergieffekter på tværs af GDN, YouTube, Search, UAC, Meta, TikTok, Snapchat, Reddit og Twitter.

Løsningen lå i hele tiden at teste, hvilke kanaler og hvilket tilhørende content, der var bedst til at generere de mest kvalificerede App Installs, samt at budgetallokere for at maksimere effekt på tværs af marketing- såvel som contentmixet.

I takt med at et ‘proof of concept’ på den kortsigtede salgsaktivering blev defineret, begyndte MIGHTY MONDAY og Undo gradvist at allokere mere budget til langsigtet brandaktivering i form af traditionelle tv-kampagner og medieindkøb. Det var her MIGHTY MONDAYS opgave at bygge en effektiv strategi, der samlede op på al den ekstra kendskab disse marketing-aktiviteter medførte.

Resultat

Gennem et struktureret ‘Test and Learn’ framework identificerede MIGHTY MONDAY i samarbejde med Undo det rette marketing setup med formål at prioritere og opkvalificere leads og app installs på tværs af kanaler/styresystemer, målgrupper og content.

Dette, kombineret med en strategi der opererer i sweet spottet mellem den kortsigtede salgsaktivering og de langsigtede brand-aktiviteter, har resulteret i en stigning i antallet af kunder på 23% samt et fald i CAC på 18%.

LET’S call

the client

Play video
Play video